Gazonverzorging

Voorjaar

Rond februari is het raadzaam om uw gazon te voorzien van kalk. Dit voorkomt een explosieve toename van mos in uw gazon, doordat kalk de grond ontzuurt en mos juist graag op zure grond groeit. Let wel; kalk dood het mos niet, het werkt enkel preventief. Indien u het aanwezige mos wil doden, dient u ferro-sulfaat te gebruiken, wat u los uit kunt strooien of oplost in water en vervolgens over de plaatsen waar het mos zich bevind uit kunt gieten.

Na het strooien van kalk kunt u, indien het groeizaam weer is, ook verticuteren (ong. maart/april). Dit kan met een verticuteerhark, of met een verticuteermachine. Deze bieden wij aan in de verhuur, en kunt u per uur, per halve of hele dag huren, waarbij de prijs staffelt naar de lengte van de huurtijd.Door te verticuteren maakt u niet alleen de bovenlaag van de grond losser waardoor de grond kan "ademen" maar verwijderd u ook het nog aanwezige mos en dode gras. Tevens stoelt na deze bewerking het overgebleven gras beter uit. Na het verticuteren doet u er verstandig aan de kale plekken bij te zaaien met graszaad. Dit pakt ook makkelijker omdat de bovenlaag nog lekker los is van het verticuteren.Direct na het zaaien kunt u op de kaalste plekken wat zand of een heel dus laagje potgrond over de ingezaaide plekken strooien, om het oninteressant voor de aanwezige vogels te houden. Nadat de eerste grassprietjes boven komen, kunt u gaan mesten. Let op: dit moet tenminste 6 wekan na het strooien van kalk gebeuren, omdat kalk en mest elkaar opheffen.

 

Zomer

Rond de maand juli is het goed om uw gras nog eens te voorzien van een laagje mest. Dit kan eventueel met een standaard mengmest (12-10-18) als het enigsinds bewolkt weer is en regen wordt verwacht, of met organische mestkorrels (bijvoorbeeld Culterra) als u in een droge periode wenst te mesten. Organische mestkorrels verbranden namelijk niet uw gazon bij de aanwezigheid van fel zonlicht en dat doen de kunstmesten wel.

 

Najaar

In de laatste maanden van het jaar (rond september) doet u er verstandig aan uw gazon nog een keer te voorzien van kalk. Hiermee voorkomt u de eerste mosgroei in het vroege voorjaar. Dit doet u bij voorkeur rond de tijd dat het gras stopt met groeien en is meestal rond september.

     

 

Bezoekers adres:

Hoofdstraat 5
6671 CB Zetten
0488-420957

E-mail  

*

*  

*

*

*

*