De vogel


Vogels

Kooi en voliere vogels

 Bij de kooi en voliere vogels behoren nu al zo'n ca. 300 soorten kooi en volierevogels.

Voedingsstoffen en haar functie

 Wat is nu een goede voeding? Onder een goede voeding wordt verstaan een voeding, waarin in de juiste hoeveelheden alle stoffen voorkomen die het vogellichaam nodig heeft voor:
 •opbouw,
 •instandhouding,
 •herstel,
 •een goed verloop van alle levensprocessen,
 •arbeidsvermogen, energie.

Voedingsstoffen

 De zaadmengsels en krachtvoeders, die speciaal voor onze vogels zijn samengesteld, bestaan uit verschillende stoffen. In deze zaden en krachtvoeders komen een aantal stoffen voor die onontbeerlijk zijn voor de vogel. Deze stoffen worden voedingsstoffen genoemd. Het zijn:
•eiwitten,
 •vetten,
 •koolhydraten,
 •water,
 •mineralen,
 •vitamines.

 Afhankelijk van de functie die de voedingsstoffen in het lichaam hebben worden zij onderscheiden in bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen.

Bouwstoffen

Bouwstoffen zijn stoffen die de vogel nodig heeft voor de opbouw van z'n lichaam. Vanaf de bevruchting totdat het vogellichaam volwassen is, heeft opbouw plaats. Voor de opbouw van het skelet, de spieren en andere weefsels levert het voedsel bouwstoffen, namelijk eiwitten, mineralen en water. Gedurende het gehele vogelleven is er voortdurend afbraak van cellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwisselen van de veren (rui), weefselverlies door verwondingen, het maken van eieren en slijtage van nagels. Voor wederopbouw en herstel van weefsels en cellen zijn eveneens bouwstoffen nodig.

Brandstoffen

 Een vogel is actief, hij beweegt en vliegt. Hij kan dat doen omdat hij daar het vermogen en de energie voor heeft. Gewoonlijk is zijn lichaam blootgesteld aan temperaturen lager dan zijn lichaamstemperatuur van 42 °C. Om de lichaamstemperatuur op peil te houden heeft het vogellichaam energie nodig. De vetten, koolhydraten en eiwitten zijn de energiebronnen voor vogels. Wanneer deze stoffen in het lichaam worden "verbrand" ontstaat energie en komt warmte vrij. Deze verbranding komt zeer geleidelijk via allerlei processen tot stand zodat de warmte geleidelijk vrijkomt.

Beschermende stoffen

 In het vogellichaam hebben naast opbouw en afbraak talrijke processen plaats, onder andere vertering en verbranding van voedingsstoffen en uitscheiding van afbraak producten. Om er voor te zorgen dat alle lichaamsprocessen goed verlopen heeft het vogellichaam vitamines en mineralen nodig. Deze voedingsstoffen zijn nauw bij de lichaamsprocessen betrokken. Aangezien de weerstand van vogels afhangt van het verloop van de lichaamsprocessen worden de vitamines en mineralen beschermende stoffen genoemd.

 Dagelijks heeft het vogellichaam dus drie groepen voedingsstoffen nodig, namelijk:

Bouwstoffen:
•eiwitten
 •mineralen
 •water

Brandstoffen:
•vetten
 •koolhydraten
 •eiwitten

Beschermende stoffen:
•vitamines
 •mineralen

 
De meeste vogels zijn uitgesproken zaadeters. Hun snavel is erop gebouwd om vrij harde zaden te kunnen pellen. Bij het samenstellen van een zaadmengsel voor zaad etende vogels dient u hier dan ook rekening mee te houden. Het goed verzorgen van een vogel kan soms heel wat vragen oproepen, de ene vogel is ten slotte de andere niet. Daarom geven we u hier alvast de antwoorden op de meest voorkomende vragen zoals ze vaak aan ons gesteld worden.
 

 

Bezoekers adres:

Hoofdstraat 5
6671 CB Zetten
0488-420957

E-mail  

*

*  

*

*

*

*